سخن مدیر
سخن مدیر
حرکت دوباره کاروان تعلیم و تربیت را به شما معلمین فرهیخته و دانش آموزان عزیز تبریک و تهنیت می گویم. با تاییدات خداوند متعال و در سایه رحمت الهی در سال تحصیلی جدید،تلاش و کوشش ما در این است که با فعالیت بیشتر سعی می کنیم تا با به کارگیری روشهای نوین و خلاق در جهت غنی تر نمودن محتوای آموزشی و پرورشی و در رسیدن به هدف مطلوب در این امر موفق باشیم. با امید پروردگار یگانه و مدد جستن از درگاهش بتوانیم در سال تحصیلی آینده شیوه های کارآمدتری را در نظر بگیریم تا فرزندان امروز نسلی آگاه و با کرامت و متخصص در خدمت جامعه فردا باشند.
 • زهرا نظری راد

  زهرا نظری راد

  موسس و مدیر دبستان

  زهرا نظری رادموسس و مدیر دبستان هوشمند باران اندیشه

 • مریم محمدی شهرستانی

  مریم محمدی شهرستانی

  مدیر شعبه 2 دبستان

  مریم محمدی شهرستانیمدیر شعبه 2 دبستان هوشمند باران اندیشه

 • مریم عسکری

  مریم عسکری

  معاون آموزشی دبستان

  مریم عسکریمعاون آموزشی دبستان باران اندیشه

 • سیده مریم صادقی

  سیده مریم صادقی

  معاون پرورشی

  سیده مریم صادقیمعاون پرورشی دبستان باران اندیشه

 • زهرا توفیق

  زهرا توفیق

  متصدی دفتری

  زهرا توفیقمتصدی دفتری دبستان باران اندیشه

 • زهرا صادقی

  زهرا صادقی

  معاون آموزشی شعبه ۲

  زهرا صادقیمعاون آموزشی شعبه ۲ دبستان باران اندیشه

 • لاله نوری

  لاله نوری

  معاون آموزشی و اجرایی شعبه ۲

  لاله نوریمعاون آموزشی و اجرایی شعبه ۲ دبستان باران اندیشه

 • مریم حاجی پور

  مریم حاجی پور

  معاون آموزشی

  مریم حاجی پورمعاون آموزشی دبستان باران اندیشه

 • مهرناز حریریان

  مهرناز حریریان

  معلم پیش دبستانی

  مهرناز حریریانمعلم پیش دبستانی دبستان باران اندیشه

 • سناء داوودی اصل

  سناء داوودی اصل

  معلم پایه اول

  سناء داوودی اصلمعلم پایه اول دبستان باران اندیشه

 • فاطمه صواب دوست

  فاطمه صواب دوست

  معلم پایه اول

  فاطمه صواب دوستمعلم پایه اول دبستان باران اندیشه

 • محبوبه ثابتی زاد

  محبوبه ثابتی زاد

  معلم پایه دوم دبستان

  محبوبه ثابتی زادمعلم پایه دوم دبستان باران اندیشه

 • سپیده کریمی

  سپیده کریمی

  معلم پایه سوم دبستان

  سپیده کریمیمعلم پایه سوم دبستان باران اندیشه

 • حورا جمشیدی

  حورا جمشیدی

  معلم پایه چهارم دبستان

  حورا جمشیدیمعلم پایه چهارم دبستان باران اندیشه

 • لیلا مریخی

  لیلا مریخی

  معلم پایه پنجم دبستان

  لیلا مریخیمعلمین پایه پنجم دبستان باران اندیشه

 • شهربانو علیزاده

  شهربانو علیزاده

  معلم پایه پنجم دبستان

  شهربانو علیزادهمعلم پایه پنجم دبستان باران اندیشه

 • طاهره سعادت خواه

  طاهره سعادت خواه

  معلم پایه ششم دبستان

  طاهره سعادت خواهمعلم پایه ششم دبستان باران اندیشه

 • طاهره مجلل

  طاهره مجلل

  معلم ورزش دبستان

  طاهره مجللمعلم ورزش دبستان هوشمند باران اندیشه

 • سودابه فرجی

  سودابه فرجی

  مربی بهداشت دبستان

  سودابه فرجیمربی بهداشت دبستان هوشمند باران اندیشه

 • افسانه پورصفر

  افسانه پورصفر

  مشاور دبستان

  افسانه پورصفرمشاور دبستان هوشمند باران اندیشه

 • فاطمه اکبری

  فاطمه اکبری

  معلم پایه دوم دبستان

  فاطمه اکبریمعلم پایه دوم دبستان باران اندیشه

 • لیلا تقی پور

  لیلا تقی پور

  معلم پایه ششم دبستان

  لیلا تقی پورمعلم پایه ششم دبستان باران اندیشه

 • مریم بیغم

  مریم بیغم

  معلم پایه سوم دبستان

  مریم بیغممعلم پایه سوم دبستان باران اندیشه