شهادت جانسوز ریاست جمهوری و همراهان ایشان در حادثه دردناک سقوط بالگرد را تسلیت عرض می نماییم.

رضوان الهی برای ایشان ، و صبر برای بازماندگان ، همبستگی و بهروزی برای ملت ایران آرزومندیم 

معاون پرورشی پیش دبستان و دبستان هوشمند باران اندیشه

شهادت جانسوز ریاست جمهوری و همراهان ایشان در حادثه دردناک سقوط بالگرد را تسلیت عرض می نماییم.