به مناسبت روز دانش آموز در مدرسه جشن برپا شد و بعد از خواندن سرود ملی توسط دانش آموزان از دانش آموزان پذیرایی شد و هدایایی به همین مناسبت به عنوان یادگاری توسط مدیر دبستان خانم نظری راد، به دانش آموزان اهدا گردید.